Bestuur en Commissies

Bestuur, Ledenadministratie, wedstrijdsecretariaten en Technische Commissie Bij AV Trias zijn circa 500 leden verenigd om de atletieksport in allerlei vormen te beoefenen. Het bestuur zorgt daarbij voor de leiding en laat zich bijstaan door een aantal commissies. Het bestuursbeleid wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering besproken. Hierbij komt ook het financieel beheer, de samenstelling van het bestuur en de benoeming van de commissieleden aan de orde. Het bestuur wordt gekozen uit de leden en de voorzitter in functie. De commissieleden worden door het bestuur benoemd. De algemene ledenvergadering vindt binnen 6 maanden plaats na afloop van het boekjaar januari t/m december.

Bestuur:
Voorzitter Jocelyne Tophoff  Email:  voorzitter@avtrias.nl
Secretaris Maud Ackermans   Email:  secretaris@avtrias.nl
 
Penningmeester Floris Bruin Email: penningmeester@avtrias.nl
Vrijwilligerscoordinator Thomas Armani Email:
Lid namens technische commissie Vacature Email:  
Lid Algemeen Michiel Singer  Email:  
Lid Algemeen Theo Bakker  Email:  twm.bakker@telfort.nl
Lid Communicatie en Marketing Hanneke Bisselink-Van Elk  Email  hannekevanelk@hotmail.com
Eline Koenz
Ledenadministratie:
Ledenadministratie Alette Tervoort Tel: 072 – 533 65 42
Rijksweg 56  
1906 BJ Limmen Email: ledenadministratie@avtrias.nl
Wedstrijdsecretariaten:
AB-Junioren Marc Barnhoorn Email: mbarnhoorn@avtrias.nl
Senioren & Masters
 
CD-Junioren  
Pupillen Wendy, Margo en Madelon Email: pupillencommissie@outlook.com 
Technische Commissie        
Lid namens loopgroepen (Trainer) Richard Brouwer Email: richardbrouwer@planet.nl
   
Verenigingscoördinator/trainer Sven Ootjers Email: sootjers@hotmail.com
   
Lid namens bestuur en technische atletiek Vacature Email:
 
Lid namens pupillen Mariska Bouwer Email: m-m.bouwer@planet.nl
 
Lid namens wedstrijdgerichte atleten David Bastiaansen Email: info@avtrias.nl 

Geef een reactie