Lidmaatschap

Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan door het invullen van het aanmeldingsformulier, dit formulier is te verkrijgen bij de trainer of te downloaden op de website. Bij minderjarigen moet het formulier mede ondertekend worden door één van de ouders of verzorgers. Inleveren kan via de email, trainers of bestuursleden.

Opzegging dient schriftelijk of elektronisch te gebeuren bij de ledenadministratie, en wel voor 1 december. De contributieverplichting loopt altijd door tot het eind van het jaar waarin wordt opgezegd.

 

Contributie en inschrijfgeld

De contributie is samengesteld uit twee gedeelten: een Trias-deel en afdrachten aan de Atletiek Unie. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

 

De nieuwe contributiebedragen voor 2017 zijn:

Ingaande per 1 januari 2017 bedragen de jaarcontributies:

Contributietarieven 2017   Euro’s   Afdracht AU   AV Trias
Tarieven Jaarcontributie:
Pupillen 170.00  € 22.75 147.25
CD-Junioren 170.00  € 29.75 140.25
AB-Junioren 190.00  € 29.75 160.25
Senioren / Masters 225.00  € 39.50 185.50
Recreanten en Trimmers:
– Mogelijkheid 2x per week trainen* 200.00  € 16.80 183.20
– Mogelijkheid 1x per week trainen* 130.00  € 16.80 113.20
 (Wedstrijdlicentie niet inbegrepen)
Tarieven Kwartaalcontributie:
Recreanten en Trimmers:
– Mogelijkheid 2x per week trainen* 65.00
– Mogelijkheid 1x per week trainen* 38.00
(Wedstrijdlicentie niet inbegrepen)
Eénmalig per kalenderjaar bij het eerst afgenomen kwartaal: bijdrage Atletiekunie en inschrijfkosten: € 32
Overige kosten:
Inschrijfkosten bij nieuw lidmaatschap 21.00  € 7.50 13.50
Overschrijven naar andere vereniging 10.15
Herinnerings- / aanmaningskosten 5.00

* Onder mogelijk tot het aantal keer trainen wordt verstaan, het aantal trainingen dat AV Trias haar leden aanbiedt.

Voor het derde en volgend lid uit één gezin bedraagt de contributie de helft van het Trias-lidmaatschap vermeerderd met de Atletiekunie-afdrachten. Bij het aangaan van het lidmaatschap van de vereniging gedurende het kalenderjaar wordt een evenredig deel van de contributie in rekening gebracht. De Atletiekunie-afdrachten zijn altijd volledig.

 

De contributie is bij vooruitbetaling beschuldigd en wordt voor ter kennisgeving aangeboden via een factuur. Bij het aangaan van het lidmaatschap zullen de eerste keer ook administratiekosten worden berekend van totaal € 21.00 Het betalen in termijnen is mogelijk, het wordt dan de volgende in vier termijnen afgeschreven: 27 februari 27 maart, 27 mei en 27 juni, of eenmalig per 27 april.

 

Voor aanmelding en afmelding maken wij gebruik van lidmaatschapsformulieren, die hieronder te downloaden zijn.

Lidmaatschapsformulieren & welkomstbrief
Lid worden? Haal hier het aanmeldingsformulier op.
Welkomstbrief Bekijk hier de welkomstbrief voor nieuwe leden.
 
Afmelden? Haal hier het afmeldingsformulier op.

 

Gegevens ledenadministratie:  
Aletta Tervoort
Rijksweg 56
1906 BJ Limmen
Tel: 072 – 533 65 42
Email: ledenadministratie@avtrias.nl

AV Trias betaalrekening – NL23 INGB 0002 6342 23 – Heiloo

Geef een reactie